Home

NoordOost is een gezellige, wat oudere volkswijk aan de rand van het Drachtster centrum. De wijk ligt tussen de Stationsweg, de Ringweg, de Noorderdwarsvaart en de Noordkade.
Welkom in de wijk NoordOost
U bent hier: Home Print artikel

Welkom in de wijk NoordOost

Welkom op de website over de Drachtster wijk NoordOost. In deze gezellige, groene volkswijk is de wijkvernieuwing inmiddels al een paar jaar gaande, maar ook de komende jaren staat er nog veel meer te gebeuren.

De gemeente Smallingerland en de corporaties Accolade en WoonFriesland proberen u, als inwoner van de wijk, onder andere via deze website zo duidelijk mogelijk te informeren over alle actuele zaken. U kunt er alle ontwikkelingen volgen, het laatste nieuws lezen, tekeningen bekijken en documenten inzien die de basis waren voor deze wijkvernieuwing.


Impressie 'De Pauw'

Waarom vernieuwen?

NoordOost is een van de wat oudere woonwijken van Drachten. Zo voldoen veel woningen niet meer aan de eisen van de (toekomstige) bewoners, laat de kwaliteit van het groen in de wijk en de toegankelijkheid er van nogal te wensen over en kan de infrastructuur in de wijk wel een opknapbeurt gebruiken. Om ervoor te zorgen dat NoordOost een aantrekkelijke wijk blijft om te wonen, werken en te recreëren, is deze wijkvernieuwing nodig. Kortom, door nu in te grijpen krijgt de wijk weer de kwaliteit die bij deze tijd past.

Uw huis

Een aantal huurwoningen in de wijk maken plaats voor nieuwe woningen en een aantal wordt opgeknapt door de corporaties. Als u hierdoor gedwongen moet verhuizen, wordt u natuurlijk niet zomaar op straat gezet. Er geldt een algemene procedure voor ‘urgentiestelling en herhuisvesting'.

Het kan ook zijn dat u naar een wissel- of tijdelijke woning gaat. Zo'n wisselwoning is vergelijkbaar met uw eigen woning. Wanneer u door wijkvernieuwing gedwongen moet verhuizen heeft u recht op een 'verhuiskostenbijdrage'. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u uitzonderlijke kosten moet maken. Als dat door de verhuizing komt is het in bijzondere gevallen mogelijk dat u een vergoeding krijgt voor die kosten, zoals zelf aangebrachte niet verhuisbare verbeteringen die u met toestemming van de corporatie heeft aangebracht.

Daarnaast besteden we extra zorg aan ouderen en gehandicapten. Door de beide woningcorporaties zijn alle regelingen die betrekking hebben op de wijkvernieuwing opgesteld in de zgn. 'protocollen'. De regelingen zijn afhankelijk van de woningcorporatie waar u uw huis huurt.

plattegrond
Plattegrond Drachtster wijk Noordoost

 Noordoost luchtfoto
Luchtfoto Noordoost

Historie

Drachten heeft als stad een relatief korte geschiedenis. Toch gaat de ontstaansgeschiedenis van de wijk NoordOost terug tot de 12e...

Lees verderLees verder over Historie
Historie

Downloads

Op de pagina 'dossiers' vindt u de protocollen die de corporaties Accolade en WoonFriesland hanteren wanneer u uw huis moet verlat...

Lees verderLees verder over Downloads
Downloads

Accolade - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland