Historie

Drachten heeft als stad een relatief korte geschiedenis. Toch gaat de ontstaansgeschiedenis van de wijk NoordOost terug tot de 12e eeuw.
Welkom in de wijk NoordOost
U bent hier: Home / Historie Print artikel

Historische ontwikkeling van de wijk

Drachten heeft als stad een relatief korte geschiedenis. Toch gaat de ontstaansgeschiedenis van de wijk NoordOost terug tot de 12e eeuw.

Toen werd in het gehucht Noorder-Dragten een kerkje gebouwd. Dit kerkje is in de loop van de tijd weer verdwenen, maar de begraafplaats die er rondom lag, bestaat nog steeds: de Noorderbegraafplaats bij de entree van de Klokhuislaan. Lange tijd bestaat Drachten alleen uit de gehuchten Noorder- en Zuider-Dragten die met elkaar zijn verbonden door een slingerende landweg. Pas met het voor de turfwinning graven van de Drachtstervaart in 1641, begint Drachten vorm te krijgen. Om het oostelijk gelegen veengebied te kunnen ontginnen, wordt rond die tijd ook de Noorderdwarsvaart gegraven. Langs beide vaarten en langs de oude landweg bouwde men woningen en bedrijven. Het gebied hiertussen blijft nog lange tijd onbebouwd. Wanneer in de 18e en 19e eeuw de bevolkingsgroei van Drachten, o.a. door de komst van Philips, sterk toeneemt, begint men ook hier te bouwen. Langs de weggetjes op de grond van de percelen, ontstaan stukjes lintbebouwing. Aan het einde van de 19e eeuw komt hier ook de eerste seriematige woningbouw tot stand.

De twintigste eeuw

Rond 1920 is het zuidwestelijke gedeelte van de wijk al volledig bebouwd. De bebouwing langs de beide vaarten en de Stationsweg heeft dan ook al tot lintvorming geleid. De randen van de huidige wijk hebben voor die tijd al vorm gekregen, terwijl er ook langs verschillende dwarswegen stroken bebouwing zijn ontstaan. Aan deze ongeplande groei, van kleine, grotendeels vrijstaande woningen langs landelijke weggetjes, komt na de tweede Wereldoorlog een einde. In een periode van ongeveer 25 jaar worden bijna alle resterende percelen volgebouwd met rijen eengezinswoningen. Soms worden deze nieuwe buurtjes parallel aan de oude straten gebouwd, in andere gevallen hier loodrecht op. Op een aantal plekken verrijst ook etagebouw van een bescheiden hoogte. In de laatste drie decennia zijn er nauwelijks meer nieuwe woningen
bijgekomen in de wijk.

Het noordoostelijk deel van Drachten NoordOost is lange tijd de noordoostelijke grens van Drachten geweest. Zowel in het noorden als in het oosten grensde de wijk aan het agrarische buitengebied. Na de recente bouw van de wijk Fennepark wordt de wijk NoordOost momenteel volledig omringd door andere woonwijken. Door de wijken Burmania en Vrijburgh is NoordOost steeds meer in het centrum komen te liggen en steeds verder van de stadsrand. 
 


Accolade - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland