Projecten

Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning voor de gehele wijk- vernieuwing. We proberen deze planning altijd zo actueel mogelijk te houden, maar hij is altijd onder voorbehoud.
Welkom in de wijk NoordOost
U bent hier: Home / Projecten / Klokhuislaan Print artikel

Klokhuislaan

Deelproject 4: Klokhuislaan
Naam project: Ouderenwoningen Klokhuislaan

Thema
Wonen

Doel
Sloop en vervangen van ouderenwoningen aan de Klokhuislaan

Woningen
De 16 ouderenwoningen aan de Klokhuislaan zijn gesloopt en vervangen door 12 levensloopbestendige woningen in de sociale huur.

Omschrijving
De ouderenwoningen aan het einde van de Klokhuislaan waren sterk verouderd en toe aan een opknapbeurt. Bovendien boden de kleine woningen geen mogelijkheden voor een meer moderne indeling en inrichting. De woningen lagen in een hofje. Om de Klokhuislaan het karakter van een laan te geven, ontstond de wens om op deze plek nieuwe woningen aan de straat te bouwen. Na de sloop van de woningen zijn 12 nieuwe twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. De woningen zijn vanwege hun slaapkamer en badkamer op de begane grond geschikt voor iedereen. De woningen hebben een sociale huurprijs. De architectuur en de schaal van de woningen sluit aan bij de tramhuizen verderop in de straat.

De woningen zijn ontworpen door Van der Breggen architecten uit Alphen aan de Rijn. VDM wonen heeft de woningen gebouwd.

Stand van zaken
De woningen zijn in 2004 opgeleverd.

Betrokken organisatie(s)
Accolade

Planvorming: gereed
Inspraak: gereed
Bouw/ uitvoering: gereed

 


 klokhuislaan
Klokhuislaan

klokhuislaan

Klokhuislaan/Noorderhof
Project: WoonFriesland

Thema
Wonen

Doel
Sloop, nieuwbouw en verbetering van de woningen tussen de Klokhuislaan en de Noorderhof (inmiddels afgerond):

Woningen
Van de 63 huurwoningen zijn 38 woningen gesloopt en 25 verbeterd. Er zijn 34 nieuwe (sociale) huurwoningen gerealiseerd en 30 nieuwe koopwoningen. 

Omschrijving
Sloop, nieuwbouw en verbetering van de woningen tussen de Klokhuislaan en de Noorderhof. Twee blokken aan de oostkant en een blok aan de westkant zijn blijven staan en zijn aan de binnen-en buitenkant ingrijpend verbeterd. De woningen zijn daarna aan de toenmalige huurders verkocht of verhuurd. De vier dwarsstraten in het midden van het hele complex zijn afgebroken en vervangen door bebouwing aan de Klokhuislaan en de Noorderhof. Aan de Klokhuislaan is met het ontwerp aansluiting gezocht bij de tramhuisjes aan de overkant van de straat. Aan de Noorderhof is gekozen voor flexibele woningen die in volume aangepast zijn aan de behoefte van de kopers of de huurders. Met het prijsniveau van de nieuwbouwwoningen is aansluiting gezocht bij de bewoners. De omliggende bestaande woningen zijn afgekoppeld en aangesloten op het gescheiden rioolstelsel.

Stand van zaken
De woningen zijn opgeleverd in 2004.

Betrokken organisatie(s)
WoonFriesland

Planvorming: gereed
Inspraak: gereed
Bouw/ uitvoering: gereed

 


Accolade - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland