Projecten

Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning voor de gehele wijk- vernieuwing. We proberen deze planning altijd zo actueel mogelijk te houden, maar hij is altijd onder voorbehoud.
Welkom in de wijk NoordOost
U bent hier: Home / Projecten / Parkensnoer Print artikel

Parkensnoer

Naam project: Parkensnoer
Locatie: Van Haersmapark, sportveld, Oranjeterrein

Thema
Groen

Doel
Verbetering kwaliteit en toegankelijkheid van de groenstructuren in NoordOost

Omschrijving
De groene gebieden in de wijk worden met elkaar verbonden en gebruiksvriendelijker, herkenbaarder en vooral toegankelijker gemaakt. De exacte planning is nog niet bekend.

Het bestaande Oranjepark gaat veranderen. Spelen komt hier centraal te staan. Om dit mogelijk te maken heeft Accolade 18 woningen aan de Leeuwerikstraat afgebroken. Daarvoor komen geen nieuwe woningen in de plaats.

Schetsplan parkensnoer
Schetsplan Oranjeterrein
Schetsplan Van Haersmasingel
Schetsplan Leeuweriksstraat - Kievitstraat 

Betrokken organisatie(s)
Accolade, Gemeente

Planvorming: 2013
Inspraak: 2013
Uitvoering: vanaf 2014 

 


Accolade - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland