Projecten

Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning voor de gehele wijk- vernieuwing. We proberen deze planning altijd zo actueel mogelijk te houden, maar hij is altijd onder voorbehoud.
Welkom in de wijk NoordOost
U bent hier: Home / Projecten / Scholen Print artikel

Scholen

Onderwijs in NoordOost

In de wijk NoordOost zijn veel scholen gevestigd; het openbaar voortgezet onderwijs, de Leerwegzorg en de basisscholen de Rank en De Zwaai. Een aantal scholen zijn inmiddels aangepakt, maar er staat ook nog veel te gebeuren. Hierna leest u de stand van zaken van de diverse scholen in de wijk. 

Drachtster Lyceum
Het lyceum is in 2007 opnieuw in gebruik genomen door scholengemeenschap Singelland. De voormalige gebouw uit de '50 en '70-er jaren is gesloopt en vervangen door nieuwbouw, die met respect voor het monumentale gebouw is aangebouwd aan het lyceum. Er krijgen ruim 1000 leerlingen les op deze school.

Drachtster Lyceum

Van Haarsmasingel
Op de plek waar eens vier scholen hebben gestaan, is nieuwbouw verrezen voor het VMBO van Singelland. De opening van dit bijzondere schoolcomplex vond plaats in 2004. Bijzondere aandacht is bij het ontwerp gegeven aan de inpassing van de school in de wijk. Het VMBO wordt bezocht door bijna 1000 leerlingen.

vmboSingelland

Vso Talryk en Logeerhuis
Omdat de voormalige school aan het Schuttersveld niet meer aan de eisen voldeed, was het noodzakelijk om nieuwbouw te realiseren. Het oude, tegenoverliggende schoolgebouw is gesloopt. Het nieuwe schoolgebouw is van WoonFriesland en de gemeente Smallingerland is opdrachtgever. De school voor speciaal voortgezet onderwijs Talryk is in 2012 in gebruik genomen.

talryk
Vso Talryk

logeerhuis
logeerhuis


Accolade - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland