Projecten

Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning voor de gehele wijk- vernieuwing. We proberen deze planning altijd zo actueel mogelijk te houden, maar hij is altijd onder voorbehoud.
Welkom in de wijk NoordOost
U bent hier: Home / Projecten / Speelveld Klokhuislaan Print artikel

Speelveld Klokhuislaan

Klokhuislaan
Project: gemeente Smallingerland

Thema
Openbare groenvoorziening

Doel
Herinrichting speelweide aan de Klokhuislaan

Omschrijving
Het groengebIed op de hoek van het Kaatsveld en de Klokhuislaan is in 2012 voor een deel ingericht met speelvoorzieningen. Vanwege de noodzakelijke waterberging (door de komst van de school) werd in 2013 nog een ondiepe waterspeelplek gerealiseerd. Door de toevoeging van stapstenen en eilandjes kunnen kinderen hier spelenderwijs kennismaken met water.

Stand van zaken
Gereed: door de gemeente uitgevoerd in 2013.

Betrokken organisatie(s)

Gemeente Smallingerland

Planvorming: n.v.t.
Inspraak: n.v.t.
Uitvoering: 2013

speeltoestellen

stapstenen


Accolade - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland