Projecten

Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning voor de gehele wijk- vernieuwing. We proberen deze planning altijd zo actueel mogelijk te houden, maar hij is altijd onder voorbehoud.
Welkom in de wijk NoordOost
U bent hier: Home / Projecten / Woningbouw Valkstraat en Meerkoetstraat (De Lente) Print artikel

Woningbouw Valkstraat en Meerkoetstraat (De Lente)

Naam project: De Lente

Locatie: Meerkoetstraat, Valkstraat, Kievitstraat, Vogelzang.

Thema
Wonen

Doel
Sloop en vervangen van woningen

Woningen
De 69 eengezinswoningen zijn gesloopt en vervangen door 68 nieuwe woningen, zowel koop als huur.

Omschrijving
De nieuwe woningen in het gebied Meerkoetstraat, Valkstraat, Vogelzang en Kievitstraat zijn allemaal klaar. De oplevering was in 2013. Bij de bouw is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten:
- meer woningen geschikt voor kleine huishoudens
- aansluiten bij de omgeving
- een eigen identiteit en samenhang
De nieuwe woningen sluiten aan bij de omgeving: vrijstaande woningen aan de Vogelzang, twee-onder-één-kapwoningen aan de Valkstraat en hogere woningen aan de zijde van de Kievitstraat tegenover het Oranjepark en aan de Meerkoetstraat achter de nieuwe woningen aan de Leeuwerikstraat. In het middengebied zijn er negen verschillende woningtypen. Een aantal woningen is geschikt voor ouderen, anderen zijn meer geschikt voor gezinnen of kleine huishoudens. Het groene plein aan de Meerkoetstraat en het meer stedelijke plein aan de Valkstraat zorgen voor een prettige woonomgeving. Architectenbureau Artes uit Groningen heeft de woningen ontworpen.

Openbare ruimte
De gemeente Smallingerland heeft na oplevering van de woningen de openbare ruimte aangepakt. Er zijn besloten binnenterreinen, intieme straatjes en open pleintjes gerealiseerd. Ook kwam er nieuwe bestrating en werden er parkeerstroken en trottoirs gerealiseerd. Langs de nieuwe woningen kwamen boomvakken en hagen. Op een aantal kruisingen kwamen snelheidsremmers. Tegelijk met de herinrichting van het gebied – waarbij ook bestaande straten werden betrokken - werd een nieuwe riolering gelegd. De huidige riolering in de straten is vervangen door een gescheiden rioolstelsel waarbij schoon (regen)water en vuil water gescheiden wordt afgevoerd.

Bouwwerkzaamheden De Lente in volle gang:
De Lente

Eindresultaat:

 

 


Accolade - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland