Wijkvisie

In de wijkvisie leest u alles over de wijkvernieuwing van de wijk NoordOost. Hier staan de plannen beschreven wat er de komende jaren precies staat te gebeuren.
Welkom in de wijk NoordOost
U bent hier: Home / Wijkvisie Print artikel

Wijkvisie Noord Oost

De plannen

eerste steen KoperwiekNoordoost is de eerste naoorlogse woonwijk ten noordoosten van het centrum van Drachten. Er wordt al heel wat jaren hard gewerkt aan een stevige vernieuwing. Er zijn al diverse nieuwbouwprojecten opgeleverd en er staan ook nog een aantal op stapel in de komende jaren.

Zo heeft Accolade de appartementencomplexen De Noarderling en de Koperwiek en 10 nieuwe woningen aan de Leeuwerikstraat opgeleverd. Daarnaast realiseerde Accolade de projecten Kwartelhôf en Rugbyterrein. Op het voormalige Rugbyterrein werden maar liefst 76 woningen gebouwd. In 2011 startte Accolade met de bouw van het project De Lente. Hier zijn 68 nieuwe grondgebonden woningen gebouwd. Op diverse andere locaties in NoordOost zal Accolade nieuwbouw- en renovatieprojecten opstarten.

Alle projecten die nu in het kader van deze wijkvernieuwing bekend zijn, staan op de agenda om uitgevoerd te worden voor 2015. Maar ook dan is de herstructurering nog niet af. Er zijn ook nog andere gebieden die later aan de beurt zijn.

De herstructurering is verdeeld in drie onderdelen: woningbouwprojecten, openbare ruimte en algemeen. Deze zijn onderverdeeld in verschillende deelgebieden. Onder het kopje 'Planning' vindt u een uitgebreide omschrijving en de actuele stand van zaken van alle projecten.

De basis van de wijkvernieuwing in NoordOost staat geschreven in het rapport 'Drachten NoordOost: Stedenbouwkundige hoofdstructuur'. Dit rapport bevat de stedenbouwkundige analyse en het ontwerp voor de stedenbouwkundige hoofdstructuur van de wijk. De aandacht is gericht op het hoofdnetwerk van straten, de openbare ruimtes en de aanliggende bebouwingskarakteristieken. Het gaat in dit rapport om de structuur van NoordOost als geheel en op de aansluitingen van de wijk op de rest van Drachten.

Klik hier om het stedenbouwkundige rapport (het basisplan van de wijkvernieuwing) te downloaden
Klik hier om meer te lezen over de geschiedenis van de wijk NoordOost
Klik hier om naar de deelprojecten te gaan


Van Haersmastate


Accolade - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland